Pierwszy w Cook County serwis, dzięki któremu możesz samodzielnie obniżyć podatek za dom.

Najważniwejsze pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest koszt wniosku? Czy są dodatkowe opłaty?

ONasza firma pobiera jedynie jednorazową stałą opłatę za przygotowanie formularzy i całego odwołania. Nie ma dodatkowych opłat, a my w zasadzie przygotujemy dla ciebie dokumenty trzykrotnie:
kiedy twój Township jest otwarty – miejmy nadzieję, że twój wniosek zostanie przyjęty
jeśli nie, przygotowujemy dodatkowe dokumenty do przeglądu na poziomie Township
jeśli wniosek nadal nie zostanie przyjęty, przygotujemy i prześlemy ci pełny zestaw dokumentów dla Board of Review, używając większej innych formularzy i argumentów.

2. Ile trwa przetwarzanie wniosku?

Zazwyczaj mniej niż 60 sekund dla IQ, następnie 30-45 dni dla Biura Assesora.

3. Kiedy poznam rezultaty wniosku?

Zazwyczaj trwa to 30-45 dni od daty zamknięcia Township
Możesz sprawdzić rezultaty na  http://www.cookcountyassessor.com/Internet_Appeals/Appealsearch.aspx lub http://apps.cookcountyil.gov/borcomplaint/(S(onymrp5535d512vc2m3ahq2b))/valuationcomplaint_page1.aspx  lub skontaktować się ze swoim Agentem.

4. Kiedy mogę sprawdzić status mojego wniosku?

Zazwyczaj trwa to 30-45 dni od daty zamknięcia Township
Możesz sprawdzić rezultaty na  http://www.cookcountyassessor.com/Internet_Appeals/Appealsearch.aspx lub http://apps.cookcountyil.gov/borcomplaint/(S(onymrp5535d512vc2m3ahq2b))/valuationcomplaint_page1.aspx  lub skontaktować się ze swoim Agentem.

5. Czy muszę iść do City Hall?

Nie, nie musisz.
Możesz sprawdzić rezultaty na  http://www.cookcountyassessor.com/Internet_Appeals/Appealsearch.aspx lub http://apps.cookcountyil.gov/borcomplaint/(S(onymrp5535d512vc2m3ahq2b))/valuationcomplaint_page1.aspx  lub skontaktować się ze swoim Agentem.

6. Jeśli mam ulgi (exemptions), czy wpłynie to na rezultaty?

Nie, ulgi (exemptions) nie wpływają na rezultaty.

7. Jak często muszę składać odwołanie?

YPowinieneś to robić co roku. Będzie to dla ciebie korzystne.

8. Czy istnieje gwarancja, że mój podatek od nieruchomości zostanie obniżony?

Możemy to zagwarantować w 83%, ponieważ taki był udział przyjętych wniosków w 2013 roku. Gwarantujemy jednak na 100% zwrot pieniędzy, jeżeli twój wniosek zostanie odrzucony.

9. Czy muszę odwiedzić wasze biuro, żeby złożyć mój wniosek?

Nie, możesz przesłać go online ze strony www.iqtaxappeals.com .

10. Z kim powinienem się skontaktować, jeśli mam dodatkowe pytania dotyczące mojego podatku od nieruchomości?

Wszelkie pytania możesz kierować do twojego Agenta. Możesz też kontaktować się z biurem pod nr 773 205 2200

11. Jeżeli współwłaściciel nieruchomości jest nieobecny, czy nadal mogę składać odwołanie?

Tak, możesz składać odwołanie samodzielnie. W zasadzie każdy, kto posiada prawa do nieruchomości może się odwoływać, w tym wynajmujący i wydzierżawiający.

12. Skąd mam wiedzieć, czy przepłacam podatki od nieruchomości?

System IQ porównuje nieruchomości w twojej okolicy w oparciu o czynniki takie, jak oceniany teren, wartość budynku, sąsiedztwo, opis klasyfikacji nieruchomości konstrukcja zewnętrzna, typ budynku i wiek garażu i inne.

13. Jeżeli mam więcej niż jedną nieruchomość, czy powinienem składać tylko jeden wniosek?

Nie, zawsze powinieneś składać osobno 1 wniosek na 1 PIN nieruchomości.

14. Kiedy będę mógł otrzymać obniżkę podatku od nieruchomości?

Rezultaty widać zazwyczaj w drugiej racie podatku od nieruchomości w następnym roku.

15. Czy obniżka dotyczy podatku za bieżący czy za przyszły rok?

Obniżka podatku będzie widoczna w drugiej racie podatku od nieruchomości za następny rok.

16. Dlaczego jeszcze nie wydano informacji Cook County Assesor mojego okręgu?

Zostanie ona wydana wkrótce po zatwierdzeniu przez Cook County Assesor, zazwyczaj w ciągu 30-45 dni od daty zamknięcia twojego Township.

17. Imię i nazwisko na rachunku podatkowym jest prawidłowe, jednak na odwołaniu figuruje nadal stary właściciel. Czy powinienem zmienić dane na formularzu?

Nowy właściciel musi złożyć wniosek o zmianę nazwiska/adresu do biura  Cook County Treasurer z odpowiednim dokumentem identyfikacyjnym. Jeżeli wniosek składany jest pocztą, podpis musi zostać potwierdzony przez notariusza.

18. Czym jest wycena podatkowa?

Wycena podatkowa to wartość przypisana do działki danej nieruchomości, która następnie wykorzystywana jest do obliczenia podatku od nieruchomości płatnego od tej nieruchomości. Biegły ocenia wartość rynkową nieruchomości. Następnie stosuje odpowiedni procent do wartości rynkowej, aby otrzymać wycenę. We wszystkich okręgach poza  Cook County nieruchomości wyceniane są w 1/3 swojej wartości rynkowej. W okręgu Cook procent wyceny zależy od klasyfikacji nieruchomości. Nieruchomości mieszkalne wyceniane są w 10% wartości rynkowej, bloki mieszkalne – w 10% wartości rynkowej, nieruchomości przemysłowe – w 25%, a nieruchomości handlowe – również w 25%.

19. Jaki wpływ na mój rachunek podatkowy ma wycena podatkowa?

Wycena ma bezpośredni wpływ na wysokość rachunku. Im wyższa wartość wyceny, tym wyższy rachunek.

20. Kto sporządza moją wycenę?

Assesor. W Cook County dla całego okręgu powoływany jest jeden Assesor. W okręgach otaczających Chicago, dla każdego okręgu powoływany jest jeden Assesor. W pozostałej części stanu zasadniczo jeden biegły powoływany jest dla całego stanu.

21. Jak często wyceniana jest moja nieruchomość?

W Cook County nieruchomości wyceniane są raz na trzy lata lub co trzeci rok. W pozostałej części stanu Illinois nieruchomości wyceniane są raz na cztery lata lub co czwarty rok.

22. Czy moja nieruchomość może być wyceniana co roku?

Tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nieruchomość była wyceniana co roku.

23. Czy mogę zakwestionować moją wycenę podatkową?

Tak, procedura wymaga, abyś miał prawo do zakwestionowania wyceny przed wystawieniem rachunku podatkowego

24. Jak zakwestionować wycenę podatkową?

W Cook County wycenę można zakwestionować formalnie przed Cook County Assessor. Następnie można złożyć odwołanie do Cook County Board of Review.Następnie można złożyć odwołanie do Property Tax Appeal Board lub sądu okręgowego Cook County.
W pozostałych okręgach stanu Illinois wycenę można zakwestionować nieformalnie przed lokalnym Assesorem. Jednak inne okręgi poza okręgiem Cook nie mają formalnej procedury odwoławczej. Pierwsza oficjalna możliwość zakwestionowania wyceny to odwołanie do okręgowej Board of Review. Następnie można złożyć odwołanie do Property Tax Appeal Board lub sądu okręgowego  Cook County.

25. Jeżeli moja wycena podatkowa zostanie obniżona, jak wpłynie to na mój rachunek podatkowy?

Jeżeli twoja wycena zostanie obniżona, twój rachunek będzie niższy.

27. Czy właściciele mieszkań w ramach kondominium powinni składać odwołania osobno czy razem przez stowarzyszenie?

Łatwiej i bardziej skutecznie będzie, jeżeli stowarzyszenie wynajmie jednego adwokata, który złoży zbiorowe odwołanie w imieniu wszystkich właścicieli w ramach stowarzyszenia.

28. Jaki jest termin składania skargi do Cook County Assesora?

Zalezy to od township w jakim mieszkasz. Wszystkie informacje dotyczace terminow skladania odwołan http://www.cookcountyassessor.com/appdeadlines/appealdeadlinesform.aspx

29. Jeżeli skarga zostanie złożona, kiedy mogę spodziewać się decyzji?

Generalnie od 30 do 60 dni po złożeniu skargi.

30. W jaki sposób obniżka wyceny wpłynie na mój rachunek podatkowy?

Jeżeli wycena zostanie obniżona, rachunek też będzie niższy.

31. Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji Cook County Assesora, czy mam prawo do odwołania?

Możesz składać odwołanie do County  County Board of Review, a następnie do Property Tax Appeal Board lub sądu okręgowego okręgu Cook.

32. Jaki jest termin składania skargi do Board of Review?

Obrady Board of Review rozpoczynają się co roku po  Labor Day. Rada ustali 30-dniowy okres składania skarg dla każdego okręgu miejskiego wkrótce po zakończeniu pracy Assesora dla danego okręgu. Skargi należy składać przed upływem tego okresu.

33. Jeżeli skarga zostanie złożona, kiedy mogę spodziewać się decyzji?

Generalnie od 30 do 60 dni po złożeniu skargi.

34. W jaki sposób obniżka wyceny wpłynie na mój rachunek podatkowy?

Jeżeli wycena zostanie obniżona, rachunek też będzie niższy.

35. Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji Board of Review, czy mam prawo do odwołania?

Możesz składać odwołanie do Property Tax Appeal Board lub sądu okręgowego okręgu Cook.

36. Jaki jest termin składania skargi do PTAB?

Skargę należy złożyć najpóźniej 30. dnia od daty wydania decyzji przez Board of Review.

37. Jeżeli skarga zostanie złożona, kiedy mogę spodziewać się decyzji?

To zależy. Jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta przez ugodę, może to trwać od 3 do 6 miesięcy, w zależności od ilości oczekujących spraw. Jeżeli wszczęty zostanie proces, możesz czekać od 6 do 12 miesięcy na rozpoczęcie procesu, a następnie 3 do 4 miesięcy po procesie na wydanie decyzji.

38. Dlaczego powinienem złożyć odwołanie do PTAB, a nie do sądu?

PTAB uważana jest za sąd dla ludzi ubogich. Stara się rozstrzygać sprawy szybko i skutecznie i nie wymaga ścisłego przestrzegania zasad dowodowych. PTAB przyzwyczajona jest do orzekania w sprawach odwołań podatkowych. Rozumieją oni te sprawy i przepisy z nimi związane. Podatnik na pewno zostanie potraktowany sprawiedliwie.

39. W jaki sposób obniżka wyceny wpłynie na mój rachunek podatkowy?

Jeżeli PTAB obniży wycenę, uzyskasz zwrot podatku wraz z odsetkami.

40. Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji PTAB, czy mam prawo do odwołania?

Od decyzji PTAB można odwołać się do sądu apelacyjnego.

41. Jaki jest termin składania skargi do sądu okręgowego?

Skargi należy składać w ciągu 135 dni od terminu płatności drugiej raty rachunku podatkowego.

42. Jeżeli skarga zostanie złożona, kiedy mogę spodziewać się decyzji?

Obecnie sprawy rozstrzygane są w terminie poniżej roku.

43. Dlaczego powinienem odwoływać się do sądu, a nie do PTAB?

Okręgi podatkowe nie mogą interweniować w sprawach sądowych. Ponadto sąd nie może podwyższyć wyceny.

45. W jaki sposób obniżka wyceny wpłynie na mój rachunek podatkowy?

Jeżeli sąd obniży wycenę, uzyskasz zwrot podatku wraz z odsetkami.

46. Jakie bodźce podatkowe obowiązują dla właścicieli nieruchomości przemysłowych w okręgu Cook?

Najbardziej powszechne dotyczą ponownego użytkowania, nowego obiektu budowlanego i renowacji budynków przemysłowych (Klasa 6b); nowego obiektu budowlanego i renowacji bloków mieszkalnych (Klasa 9); i likwidacji zanieczyszczenia środowiska (Klasa C).

48. Mój rachunek podatkowy wynosi $0,00. Dlaczego?

Jeżeli jest to rachunek dotyczący pierwszej raty należnej w marcu, musisz mieć nowy numer PIN lub rachunek za ostatni rok wynosił $0,00. Jeżeli jest to rachunek dotyczący drugiej raty należnej jesienią, wycena podatkowa wynosi $0,00 (co dało rachunek o wysokości $0,00), ponieważ nieruchomość jest zwolniona od podatku lub została oceniona jako nieruchomość bez wartości.

Pierwsza rata wynosi zawsze 55% wartości rachunku za ubiegły rok. Jeżeli masz nowy numer PIN, rachunek zawsze wynosić będzie $0,00, ponieważ rachunku za poprzedni rok nie było i, w związku z tym, jego wartość została przyjęta jako zero. Możesz mieć nowy PIN, ponieważ mieszkasz na nowym osiedlu, które zostało podzielone na nowe działki z nowymi numerami PIN, lub ponieważ przeprowadzono podział lub konsolidację podatkową, a w procesie tym twój stary PIN został anulowany i wygenerowano nowy numer PIN.

Jeżeli twoja nieruchomość została wyceniona na $0,00, to albo jesteś zwolniony od podatku, albo Biegły ocenił ją jako nieruchomość bez wartości. Jeżeli twoja nieruchomość ma wartość, a została wyceniona na $0,00, zachęcamy cię do sprawdzenia przyczyny, żebyś w przyszłości nie otrzymał wstecznego obciążenia podatkowego.

Filing Details

April 25, 2014: Assessment notices mailed
May 27, 2004: The deadline to file an appeal
June 6, 2014: The deadline to file documentation

April 25, 2014: Assessment notices mailed
May 27, 2004: The deadline to file an appeal
June 6, 2014: The deadline to file documentation

May 5, 2014: Assessment notices mailed
June 5, 2004: The deadline to file an appeal
June 16, 2014: The deadline to file documentation

May 7, 2014: Assessment notices mailed
June 9, 2004: The deadline to file an appeal
June 19, 2014: The deadline to file documentation

View Township Valuation Statistics

May 13, 2014: Assessment notices mailed
June 13, 2004: The deadline to file an appeal
June 23, 2014: The deadline to file documentation

View Township Valuation Statistics

May 20, 2014: Assessment notices mailed
June 20, 2004: The deadline to file an appeal
June 30, 2014: The deadline to file documentation

View Township Valuation Statistics

May 28, 2014: Assessment notices mailed
June 28, 2004: The deadline to file an appeal
July 7, 2014: The deadline to file documentation

Click here for more townships, current and future filing details.

Jak to dziala